Khách hàng

Lưu trữ thông tin khách hàng theo từng tiêu chí và phân loại theo từng cấp bậc sử dụng ứng dụng để có những chương trình ưu đãi phù hợp

I.Thêm mới khách hàng, cần thực hiện những bước sau:

Bước 1: Chọn ảnh đại diện

Tại giao diện bên phải, click vào Thêm mới.

Bước 2: Nhập tên đầy đủ của khách hàng

Sau đó di chuyển xuống phía dưới để Nhập tên đầy đủ của khách hàng.

Bước 3: Nhập thư điện tử của khách hàng

Nhập thư điện tử của khách hàng ở mục tiếp theo.

Bước 4: Nhập số điện thoại của khách hàng

Đừng quên Nhập số điện thoại của khách hàng nhé!

Bước 5: Chọn ngày sinh của khách hàng

Sau đó Chọn ngày sinh của khách hàng để gửi ưu đãi khi đến sinh nhật.

Bước 6: Chọn giới tính của khách hàng

Tiếp theo, hãy Chọn giới tính của khách hàng.

Bước 7: Chọn loại khách hàng

Ở mục Loại, click chọn Loại khách hàng theo những gì đã cài đặt.

Bước 8: Nhập tên công ty của khách hàng

Nhập tên công ty của khách hàng để dễ dàng quản lý khi có việc.

Bước 9: Nhập địa chỉ của khách hàng

Không thể thiếu một mục đó chính là địa chỉ của khách hàng. Hãy Nhập địa chỉ của khách hàng đầy đủ nhé!

Bước 10: Nhập ghi chú

Nhập ghi chú ở mục Ghi chú.

Bước 11: Nhập thẻ phân loại khách hàng

Tiếp theo, ở mục Thẻ hãy Nhập thẻ phân loại khách hàng.

Bước 12: Lưu

Cuối cùng, hãy nhấn Lưu để hoàn tất mọi thao tác.

II.Cài đặt khách hàng

Bước 1: Nhập số điểm tối thiểu để đạt được cấp bậc khách hàng

Click vào mục Cài đặt phía dưới Khách hàng. Nhập số điểm tối thiểu để đạt được cấp bậc khách hàng.

Bước 2: Nhập mô tả cấp bậc khách hàng

Tiếp theo, cần Nhập mô tả cấp bậc khách hàng.

Bước 3: Lưu

Khi điền xong mọi thôntin, hãy bấm Lưu ở cuối trang.

III.Nhóm Khách Hàng

Để Thêm mới một Nhóm khách hàng, cần thực hiện theo các bước sau:

Clip hướng dẫn

Bước 1: Nhập tên nhóm khách hàng

Phía dưới Khách hàng, click chọn Nhóm khách hàng để bắt đầu các thao tác. Đầu tiên là Thêm mới => Nhập tên nhóm khách hàng.

Bước 2: Nhập mô tả nhóm khách hàng

Ở phần Mô tả, bạn cần Nhập mô tả cho nhóm khách hàng của mình.

Bước 3: Nhập ghi chú

Tiếp theo, ở mục Ghi chú hãy Nhập ghi chú.

Bước 4: Chọn loại khách hàng

Tiếp tục xuống dưới để Chọn loại khách hàng

Bước 5: Chọn điều kiện

Điều kiện của bạn là gì? Hãy Chọn điều kiện ở mục phía dưới nhé!

Bước 6: Thêm điều kiện (nếu có)

Tiếp tục Thêm điều kiện (nếu có) cho nhóm khách hàng của bạn.

Bước 7: Lưu

Để hoàn tất mọi thao tác, hãy nhấn vào mục Lưu.