Links

Xem Báo cáo Ưu đãi

Link truy cập: [tên thương hiệu].cnvloyalty.comiadmin/rewards

Bước 1: Chọn Báo cáo để xem báo cáo

Bước 2: Chọn Loại báo cáo và chọn Lọc để lọc báo cáo theo mong muốn.Xuất file Excel nếu muốn