Links

Thêm mới ưu đãi

Kích cầu khách hàng mới và hiện có trong hệ thống sử dụng dịch vụ
Link truy cập: [tên thương hiệu].cnvloyalty.comiadmin/rewards

Bước 1: Vào Loyalty chọn Ưu đãi. Sau đó bấm Thêm mới

Bước 2: Nhập Tiêu đềNội dung để khách hàng có thể nắm được những thông tin cơ bản mà ưu đãi đưa ra.

Bước 3: Cài đặt ưu đãi

  • Khi Không bấm chọn Ưu đãi có điều kiện thì sẽ Cài đặt một số thông tin quan trọng như: Thời gian diễn ra ưu đãi (ngày bắt đầu & hết hạn vào lúc), điểm yêu cầu, điểm thưởng, điểm mua ưu đãi, lượt sử dụng cho 1 tài khoản.
  • Khi đã Cài đặt ưu đãi xong sẽ phải Cài đặt đối tượng Áp dụng
  • Khi Bấm chọn Ưu đãi có điều kiện thì ưu đãi này sẽ được sử dụng ở Marketing
  • Hiển thị sau khi SetUp xong:
Mô tả
Hình ảnh minh họa
Một số ưu đãi chỉ dành riêng cho một số nhóm khách hàng nhất định. Hoặc trong dịp đặc biệt (sinh nhật),…thì thành viên sẽ nhận được ưu đãi riêng. Những ưu đãi này khách hàng vẫn sử dụng bình thường như những ưu đãi khác, chỉ khác một điều đó là không phải ai cũng nhận được.

Bước 4: Khi bấm chọn Ưu đãi mua hàng trực tuyến sẽ cài đặt một số thông tin để tạo mã.

Bước 5: Cài đặt Hiển thị

Bước 6: Cài đặt Trạng thái

Bước 7: Cài đặt Ảnh đại diện

Bước 8: Cài đặt Quản lý

  • Hiển thị sau khi SetUp xong:
Mô tả
Hình ảnh minh họa
Mỗi thương hiệu sẽ có nhiều ưu đãi khác nhau. Khi tổng hợp lại nhiều thương hiệu thì sẽ có càng nhiều ưu đãi. Chính vì vậy, tính năng này giúp khách hàng xem ưu đãi của mình theo từng thương hiệu để dễ dàng hơn trong việc sử dụng

Bước 9: Lưu hoặc lưu và thêm mới

Bước 10: Sau khi đã lưu ưu đãi thì sẽ tạo Danh sách mã ưu đãi

  • Đối với những ưu đãi có mã
  • Tạo mã ưu đãi
  • Nhập mã ưu đãi

Bước 11: Hiển thị ưu đãi trên App User

Mô tả
Hình ảnh minh họa
Khách hàng có thể sử dụng mọi ưu đãi của mình một cách dễ dàng. Khi nhìn vào danh sách ưu đãi, khách hàng sẽ biết mình đang có bao nhiêu ưu đãi đã dùng, ưu đãi chưa dùng và cả hạn sử dụng của những ưu đãi đó.