Links

Cài đặt chung ưu đãi

Link truy cập: [tên thương hiệu].cnvloyalty.comiadmin/rewards

Bước 1: Vào Cài đặt

Bước 2: Cài đặt Icon hiển thị trong danh mục Tất cả

Bước 3: Chọn ưu đãi Popup ưu đãi

Hiển thị popup khi truy cập ứng dụng

Bước 4: Cài đặt Push notification

Nhắc nhở Khách hàng đánh giá sau khi sử dụng ưu đãi.

Bước 5: Lưu