Links

Vòng quay may mắn

Giao diện ở User App

Setup trên Loyalty Hub

Link truy cập: [tên thương hiệu].cnvloyalty.com/iadmin/lucky-circle

Bước 1: Vào Trò chơi chọn Vòng quay may mắn

Vào setup Vòng quay may mắn

Bước 2: Điền các thông tin cấu hình cho game

Các thông tin cấu hình cho game
  • Tên: Điền tên cho chương trình này
  • Lượt chơi mỗi ngày: Lượt chơi sẽ được thêm mỗi ngày cho khách hàng
  • Lượt chơi khởi tạo: Lượt chơi đầu tiên được cố định khi khách sử dụng game lần đầu.
  • Lượt trúng thưởng: Lượt trúng thưởng của chương trình.
Phần này nếu lượt trúng thưởng được sử dụng hết, khách hàng sẽ luôn luôn quay vào chúc may mắn lần sau.
  • Số lượng đơn hàng hoàn thành: Khách hàng phải hoàn thành được số đơn này để được vào game.
  • Mô tả hướng dẫn
Mô tả hướng dẫn ở Loyalty Hub
Nút Hướng dẫn trên user app
  • Mô tả phần thưởng
Mô tả phần thưởng ở Loyalty Hub
Nút Giải thưởng trên user app
  • Trạng thái: Trạng thái của chương trình (Trong thời gian chương trình diễn ra sẽ hiển thị trạng thái là Đã mở. Nếu đến ngày kết thúc, trạng thái chuyển sang Hết thời hạn)
  • Số phần thưởng hiển thị: Số phần thưởng hiển thị trên app
Setup số phần thưởng hiển thị
Phần thưởng hiển thị trên app
Setup phần thưởng cho game vào danh sách phần thưởng
Vào danh sách phần thưởng để setup
Nếu chọn số phần thưởng hiển thị là 4 thì trong danh sác phần thưởng cũng hiển thị ra 4 mục để setup.
  • Ngày bắt đầuNgày kết thúc: Thời gian diễn ra chương trình game.

Bước 3: Lưu

Setup trên CDP

Bước 1: Vào Automation chọn Đi đến CNV CDP

Bước 2: Vào Chiến dịch chọn Tạo mới

Bước 3: Nhập tên chiến dịch và chọn loại Chiến dịch xuyên suốt

Bước 4: Chọn Kích hoạt

Bước 5: Chọn Thiết lập kích hoạt là Thêm thẻ

Bước 6: Chọn Thêm thẻ

Bước 7: Chọn thẻ của Loyalty App

Bước 8: Chọn thẻ đã thêm trong danh sách phần thưởng ở Loyalty Hub và Lưu

Thẻ của game vòng quay may mắn g_luckycircle_x (x từ 1-10)

Bước 9: Chọn + để thêm bước cho chiến dịch

Bước 10: Chọn Thêm bước là gửi ưu đãi

Bước 11: Chọn gửi ưu đãi

Bước 12: Setup gửi ưu đãi cho chiến dịch

Setup gửi ưu đãi cho chiến dịch

Bước 13: Chọn kích hoạt

Chọn kích hoạt để kích hoạt chiến dịch đó
Khi khách hàng trúng thưởng sẽ được gắn thẻ được cài đặt ở Loyalty Hub. Khách hàng sẽ được nhận ưu đãi khi và chỉ khi thẻ này được cấu hình ở trong các Chiến dịch tại CDP.