Links

Tích điểm bằng phương thức quét QR code

Trang này sẽ hướng dẫn tích điểm cho end-user mua hàng tại cửa hàng (offline).
Áp dụng cho trường hợp hệ thống bán hàng (POS) của merchant không đồng bộ thông tin với CNVLoyalty.
Để thực hiện được tính năng này, yêu cầu phải có app nhân viên My CNV

Tích điểm theo luồng Nhân viên đưa QR code cửa hàng, user quét QR code.

1. Lưu đồ luân chuyển thông tin.

 1. 1.
  User tới cửa hàng mua hàng/ sử dụng dịch vụ
 2. 2.
  Nhân viên in hóa đơn
 3. 3.
  User thanh toán hóa đơn
 4. 4.
  Nhân viên đưa mã QR cửa hàng cho user.
 5. 5.
  User quét mã QR cửa hàng
 6. 6.
  User nhập thông tin mã hóa đơn và số tiền (hóa đơn đã thanh toán) trên app user.
 7. 7.
  Nhân viên xác nhận lại thông tin đơn hàng trên app My CNV
 8. 8.
  Đối soát
  a. Nếu admin bật đối soát tự động, nhân viên xác nhận trên app My CNV để đối soát.
  b. Nếu admin tắt đối soát tự động, kế toán nhập file excel chứa thông tin mã Đơn hàng lên hệ thống để đối soát (đối soát thủ công).
 9. 9.
  Hệ thống tích điểm cho user.

2. Hướng dẫn thực hiện.

a. Trường hợp có Đối soát tự động
b. Trường hợp khôngĐối soát tự động.
 • Trường hợp không bật Đối soát tự động, sau khi user gửi yêu cầu tích điểm, hệ thống sẽ ghi nhận yêu cầu của user vào server.
 • Cuối ngày kế toán sẽ nhập file excel chứa mã đơn hàng (lấy từ POS) lên hệ thống để đối soát.
 • Nếu đối soát thành công -> user sẽ nhận được điểm
 • Hướng dẫn đối soát thủ công: