Links

Mua hàng tích điểm

  • Hoạt động trọng yếu trong việc sử dụng App mà xưa nay mọi khách hàng vẫn hay quan tâm. Với số lượng tiền bỏ ra trong việc mua sắm, khách hàng sẽ nhận lại số điểm tương đương và được tích luỹ trong app. Số điểm này được dùng để thăng hạng => nhận ưu đãi => đổi quà,…

CẤU HÌNH SỐ ĐIỂM KHI MUA HÀNG

Việc cấu hình điểm khi mua hàng được hướng dẫn ở đây:
Bước 1: Chọn Cài Đặt
Bước 2: Chọn Cấu hình ứng dụng
Bước 3: Cấu hình điểm cho một đơn hàng
Bước 4: Bật tính năng Áp dụng điểm cho từng cấp bậc
Bước 5: Cấu hình phần % số điểm sẽ nhận được trên tổng số tiền cho từng cấp bậc
Bước 6: Lưu và hoàn tất cài đặt