Links

Push notification

Để gửi các thông báo tự động đẩy đến khách hàng, bạn phải cài đặt ở mục Push notification.

Bước 1: Nhập tiêu đề Push notification

Đầu tiên, ở mục Tiêu đề, hãy Nhập tiêu đề Push notification.

Bước 2: Nhập lời nhắn

Tiếp theo, cần Nhập lời nhắn cho Push notification.

Bước 3: Lựa chọn loại Push notification

Tiếp đến, hãy Lựa chọn loại Push notification.

Bước 4: Chọn thời gian Push notification

Để chiến dịch của bạn thực hiện đúng kế hoạch, cần Chọn thời gian Push notification.

Bước 5: Đẩy tin

Cuối cùng, hãy chọn Đẩy tin để Push notification của bạn đến với khách hàng.
Cài Đặt: không chỉnh sửa vì đây là mã bảo mật để push notification