Links

Ngày đặc biệt (sinh nhật)

  • Tính năng thông báo, gửi ưu đãi cho các nhóm khách có sinh nhật trong tháng. Đến ngày sinh nhật của mình, khách hàng sẽ được nhận quà tặng từ App. Khi nhận được ưu đãi, voucher, khách hàng sẽ sử dụng để mua hàng/ sử dụng dịch vụ.