Links

Thành viên mới

Nếu là thành viên mới tham gia và sử dụng App lần đầu, khách hàng sẽ nhận được những quà tặng, ưu đãi đã được quy định sẵn. Những phần thưởng này sẽ được gửi đến khách hàng một cách tự động.

Bước 1: Chọn ưu đãi dành cho khách hàng là thành viên mới

Ở mục Áp dụng, chọn ưu đãi dành cho khách hàng là thành viên mới.

Bước 2: Nhập thời gian ưu đãi còn tồn tại (ngày)

Tiếp theo, Nhập thời gian ưu đãi còn tồn tại ngay bên dưới mục Áp dụng.

Bước 3: Nhập tiêu đề thông báo

Tiếp tục xuống phía dưới để Nhập tiêu đề thông báo ưu đãi cho thành viên mới.

Bước 4: Nhập nội dung thông báo

Nhập nội dung thông báo phía dưới để khách hàng biết mình đang có những quyền lợi gì.

Bước 5: Nhập số ngày đẩy thông báo sau ngày đăng ký

Tiếp theo, hãy Nhập số ngày đẩy thông báo sau ngày đăng ký để hệ thống tự động đẩy.

Bước 6: Nhập thời gian thông báo

Nhập thời gian thông báo để hệ thống gửi thông báo chính xác thời gian bạn muốn gửi đến khách hàng.

Bước 7: Chọn ngày bắt đầu ngày kết thúc

Chọn ngày bắt đầu ngày kết thúc thông báo ngay phía dưới.

Bước 8: Lưu

Cuối cùng, chỉ cần bấm Lưu là đã hoàn tất công việc.