Links

FlashSale

Tính năng Flashsale cho phép:

  • Tạo một chương trình ưu đãi (Khuyến mãi) cho một nhóm sản phẩm xuất hiện trong 1 khung giờ trong ngày và có thể lặp lại trong nhiều ngày.
  • Flashsale có thể popup sau khi đăng nhập
  • Flashsale sẽ hiển thị trên trang chủ, bao gồm tiêu đề, nội dung và bộ đếm thời gian đến khi chương trình kết thúc.
  • Khi chọn vào Flashsale sẽ dấn đến nhóm sản phẩm đang khuyến mãi.
Giao diện của Flashsale

Cài đặt Flashsale

Quy trình cài đặt chương trình Flashsale
B1: Tạo nhóm sản phẩm cần khuyến mãi.
B2: Tạo ưu đâĩ giảm giá áp dụng cho nhóm sản phẩm cần khuyến mãi.
B3: Vào Flashsale trong mục Ưu đãi.
B4: Tạo Flashsale.
B5: Nhập tiêu đề và nội dung hiển thị. Chọn Popup.
B6: Chọn ngày áp dụng.
B7: Chọn khung giờ xuất hiện trong ngày.
B8: Chọn nhóm sản phẩm đã áp dụng mã ở trên.
B9: Lưu.