Links

Quản lý lịch sử giao dịch khách hàng

  • Doanh nghiệp dễ dàng nắm được lịch sử giao dịch của khách hàng để sử dụng khi cần thiết. Đồng thời nắm được hành vi mua hàng, nhu cầu cũng như sở thích của khách hàng. Từ đó, có thể giúp doanh nghiệp đưa ra gợi ý sản phẩm phù hợp, đánh đúng nhu cầu của khách hàng.