Links

Quản lý khách hàng, nhóm khách hàng

  • - Hiển thị thông tin cơ bản của khách hàng, giúp doanh nghiệp dễ quản lý.
    - Hiển thị các cấp bậc của khách hàng sử dụng ứng dụng (khi đạt đủ điểm yêu cầu). Đây là cách phân loại khách hàng để đưa vào từng hạng mức ưu đãi khác nhau.
    Tính năng này giúp doanh nghiệp CSKH tốt hơn cũng như nâng cao tính chuyên nghiệp trong dịch vụ khách hàng của mình.