Links

Vận đơn

🚚
TÍNH NĂNG VẬN CHUYỂN VÀ CẤU HÌNH PHÍ SHIP CHO ĐƠN HÀNG
Cài đặt:
🏪
Kho: Nơi lưu trữ hàng hoá của bạn
Để thêm mới kho:
B1: Chọn thêm mới
B2: Cấu hình thông tin cơ bản của phương thức vận chuyển.
  • Tiêu đề: Tên của kho
  • Địa chỉ kho: Chọn đia chỉ của kho này
  • Giá trị đơn hàng tối thiểu được miễn phí giao hàng: Chọn một mức giá tối thiểu để cấu hình được miễn phí giao hàng
  • Số km đầu và phí giao hàng km đầu: Cấu hình phí giao hàng cho số km đầu
  • Phí giao hàng những km tiếp theo: Mức phí giao hàng cho những km tiếp theo
  • Số km tối đa miễn phí giao hàng: Cấu hình số km tối đa sẽ được miễn phí giao hàng.
  • Bật Tính phí giao hàng bằng bán kính để cài đăt phí vận chuyển dựa vào bán kính.
Nhà vận chuyển thứ 3: Mục này cần phải kết nối với các đơn vị giao hàng như (GHTK, GHN, Ahamove vv...)
Thêm mới nhân viên vào kho:
B1: Chọn danh sách nhân viên
B2: Thêm mới và chọn nhân viên , lưu để hoàn tất thêm mới.