Links

Quản lý ưu đãi mua hàng

  • Khi đã chọn hàng và thực hiện thao tác mua hàng, danh sách tất cả các ưu đãi mà khách hàng đang sở hữu sẽ được hiển thị. Chỉ cần chọn ưu đãi tương ứng với sản phẩm sắp mua hoặc ưu đãi mà mình thích (tuỳ ưu đãi) là khhách hàng đã áp dụng được ưu đãi cho mặt hàng của mình. Tính năng này giúp khách hàng dễ dàng nhìn thấy ưu đãi mà không cần tốn nhiều thao tác.