Links

Quản lý giỏ hàng

  • Khi mua hàng trên App, khách hàng được phép quản lý giỏ hàng của mình. Ngoài việc biết giỏ hàng của mình có những gì, khách hàng sẽ được thực hiện những thao tác: xoá, sửa, thêm, bớt, đổi địa chỉ giao hàng,…khi có nhu cầu.