Links

Thêm sản phẩm

Thêm Mới: Để thêm một sản phẩm mới lên app, bạn thực hiện theo những bước sau:

Bước 1: Nhập tiêu đề sản phẩm

Đầu tiên, click vào Tiêu đề và bắt đầu nhập tiêu đề sản phẩm mà bạn muốn tải lên.

Bước 2: Nhập nội dung sản phẩm

Khi đã nhập xong Tiêu đề, bắt đầu di chuyển xuống phần nội dung để Nhập nội dung sản phẩm (giới thiệu, mô tả đặc trưng sản phẩm để khách hàng hiểu bạn đang bán những gì).

Bước 3: Chọn hình ảnh sản phẩm

Tiếp theo hãy kéo xuống dưới và Chọn hình ảnh sản phẩm để khách hàng hình dung rõ nét được sản phẩm của bạn.

Bước 4: Sản phẩm nhiều phiên bản

Lưu ý rằng, sản phẩm của bạn có thể có nhiều phiên bản khác nhau. Vì vậy, hãy chuyển đến mục Sản phẩm có nhiều phiên bản để điền thuộc tính.

Bước 5: Nhập giá sản phẩm

Tất nhiên, đừng quên việc Nhập giá sản phẩm của bạn nhé! Vì đây là một thông tin quan trọng đối với khách hàng.

Bước 6: Nhập số lượng tồn kho

Tiếp theo, hãy Nhập số lượng tồn kho cho sản phẩm nhé!

Bước 7: Nhập khối lượng vận chuyển

Để tính được giá ship, hãy Nhập khối lượng vận chuyển cho sản phẩm.

Bước 8: Chọn hiển thị ngày đăng

Bây giờ, hãy chuyển sang mục Chọn hiển thị ngày đăng để bạn dễ quản lý.

Bước 9: Chọn loại sản phẩmnhà sản xuất

Bạn di chuyển đến mục Chọn loại sản phẩm và nhà sản xuất để điền thông tin về thể loại và nguồn gốc sản phẩm.

Bước 10: Chọn nhóm sản phẩm

Chọn nhóm sản phẩm để các sản phẩm có cùng thuộc tính tập hợp lại với nhau.

Bước 11: Thông báo sản phẩm

Tiếp theo, di chuyển đến phần Thông báo sản phẩm để nhập thông báo.

Bước 12: Lưu

Cuối cùng, hãy nhấn Lưu để hoàn tất việc Thêm mới sản phẩm.