Links

Thống kê lịch sử

  • Tính năng này giúp khách hàng xem được toàn bộ lịch sử đổi thưởng của mình. Mọi hoạt động đổi thưởng, nhận quà sẽ được cập nhật liên tục để khách hàng biết mình đã sử dụng những ưu đãi nào. Đây là tính năng giúp khách hàng chủ động hơn trong việc sử dụng ưu đãi.