Links

Đánh giá sau khi sử dụng ưu đãi

  • Những ưu đãi mà doanh nghiệp gửi đến khách hàng có tốt không? Khách hàng có gặp vấn đề gì chưa hài lòng trong quá trình sử dụng ưu đãi hay không?...Tất cả những điều đó khách hàng có thể đánh giá ngay tại App để thương hiệu biết được ý kiến, cảm nhận của mình nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ, đồng thời chống "bad review".