Links

Đánh giá

Khi khách muốn để khách hàng đánh giá về sản phẩm/ dịch vụ của mình, bạn phải tiến hành cài đặt cho app.
Cài Đặt: Thực hiện theo các bước sau để cài đặt Đánh giá cho doanh nghiệp:

Bước 1: Nhập tiêu đề đánh giá

Click vào mục Cài đặt để Nhập tiêu đề cho đánh giá.

Bước 2: Nhập nội dung đánh giá

Tiếp theo, ở mục Cài đặt tiếp tục di chuyển xuống bên dưới để Nhập nội dung đánh giá.

Bước 3: Nhập xếp hạng sao đánh giá

Di chuyển xuống bên dưới để Nhập xếp hạng sao đánh giá từ 1 - 5 sao tương ứng với mức độ hài lòng của khách hàng.