Links

Quản lý phiếu đặt bàn

  • Khi đã booking xong thì khách hàng sẽ được nhận một mã đặt chỗ. Khi đến địa điểm đã book, chỉ cần đưa mã đặt chỗ của mình cho nhân viên. Bên cạnh đó, tính năng này còn giúp khách hàng biết được hoạt động booking của mình đã được nhà hàng/ khách sạn,…tiếp nhận và xử lý hay chưa.