Links

Đặt chỗ

  • Với tính năng này, khách hàng được phép đặt chỗ trước đối với nhà hàng, khách sạn, dịch vụ,…Tính năng này còn giúp khách hàng tiết kiệm được rất nhiều thời gian cũng như dễ dàng quản lý lịch sử đặt chỗ của mình.