Links

Thống kê khách hàng

  • Thống kê khách hàng theo nhân khẩu học (độ tuổi, giới tính,...) để doanh nghiệp có định hướng khách hàng phù hợp.
  • Thống kê số lượng khách hàng có trong tháng để gửi quà tặng, ưu đãi.
  • Thống kê hạng mức thành viên, danh sách khách hàng thăng hạng.
Tính năng này giúp doanh nghiệp quản lý được toàn bộ thành viên của mình để có chính sách ưu đãi phù hợp cũng như cung cấp nguồn dữ liệu cần thiết cho các hoạt động khác của mình.