Links

Gửi rượu

Tính này dùng cho các quán bar, nhà hàng. Giúp khách gửi rượu khi không sử dụng hết và có thể quay lại dùng trong lần sau. Mọi thông tin khách hàng, loại rượu, ngày đến,...đều được lưu trữ.

Bước 1: Chọn loại bộ lọc

Dưới Bộ Lọc, hãy nhấn chọn Loại.

Bước 2: Chọn loại là cấu hình

Khi xuất hiện các Loại thì nhấn Chọn loại là cấu hình.

Bước 3: Chọn ngày bắt đầu cần lọc

Ở mục Từ ngày, hãy chọn ngày bắt đầu cần lọc.

Bước 4: Chọn ngày kết thúc cần lọc

Ở mục Đến ngày, hãy chọn ngày kết thúc cần lọc.

Bước 5: Bộ lọc

Sau đó, click vào Bộ lọc để xem kết quả