Links

Đặt chỗ

Tính năng cho phép khách hàng đặt chỗ trước. Tính năng này phù hợp với các ngành dịch vụ như: nhà hàng, khách sạn. Spa, thẩm mỹ viện,...Các bước cài đặt rất đơn giản.

Bước 1: Chọn loại bộ lọc

Dưới Bộ Lọc, hãy nhấn chọn Loại.

Bước 2: Chọn loại là cấu hình

Khi xuất hiện các Loại thì nhấn Chọn loại là cấu hình.

Bước 3: Chọn ngày bắt đầu cần lọc

Ở mục Từ ngày, hãy chọn ngày bắt đầu cần lọc.

Bước 4: Chọn ngày kết thúc cần lọc

Ở mục Đến ngày, hãy chọn ngày kết thúc cần lọc.

Bước 5: Bộ lọc

Sau đó, click vào chọn bộ lọc để xem kết quả.