Links

Timeline

Là nơi hiển thị thông tin các khung thời gian trống/ bận của từng nhân viên để Quản lý có thể xác nhận lịch đăt và sắp xếp kỹ thuật viên thực hiện cho khách.

1. Timeline

Hiển thị các khung thời đang bận đang trống của từng nhân viên.
Mục Chờ xác nhận, Đã đặt

2. Xác nhận đặt lịch và sắp xếp nhân viên thực hiện cho khách.

Sau khi nhận được đơn Đặt lịch, quản lý xác nhận lại với khách hàng. Nếu khách hàng xác nhận đồng ý làm liệu trình chuyển qua bước khách chờ, nếu không chuyển qua bước khách huỷ dịch vụ.
2.1 Xác nhận đặt lịch (Đồng ý)
Xác nhận đơn và chọn nhân viên (nếu như khách chưa chọn) cho từng giai đoạn, hiển thị khung giờ và các lưu ý theo màu sắc (Chọn giờ). Hiển thị thông tin đặt trước và nguồn đến từ đâu. Sau khi hoàn tất ấn Xác nhận lịch đó sẽ đẩy qua khách chờ. Lúc này bên nhân viên sẽ nhận được đơn làm liệu trình chi tiết.
2.2 Hủy đặt lịch
Trường hợp khách hàng không muốn sử dụng dịch vì môt lý do nào đó, quản lý sẽ chọn lịch đó và huỷ lịch, lịch đó sẽ đẩy qua phần khách huỷ dịch vụ

1.2 Theo dõi thời gian của nhân viên thực hiện liệu trình đó

Sau khi đã xác nhận khác chờ. Nhân viên sẽ hiển thị ra khung thời gian làm liệu trình của khách hàng đã đặt.