Links

BACK-OFFICE

Tính năng dành riêng cho ngành Spa với những hoạt động trọng yếu như Liệu trình, Đặt lịch trước. Giúp doanh nghiệp tối ưu hoạt động chăm sóc khách hàng của mình.

1. Hướng dẫn đăng nhập

Link đăng nhập: khachhang.cnvloyalty.com/iadmin
Nhập thông tin cung cấp bởi Account CNV Loyalty

2. Menu

UPDATE 20/07/2020