Spa - TMV - GYM - Phòng khám

Tính năng dành riêng cho ngành Spa - TMV - GYM - Phòng khám với những hoạt động trọng yếu như Liệu trình, Đặt lịch trước. Giúp doanh nghiệp tối ưu hoạt động chăm sóc khách hàng của mình.