Retail

Tính năng dành riêng cho ngành Retail (bán lẻ), chủ yếu xoay quanh việc bảo hành sản phẩm cho khách hàng. Thay thế hoàn toàn phương thức bảo hành truyền thống với những chiếc phiếu dễ thất lạc.