Giáo dục

Tính năng dành riêng cho giáo dục. Giúp các trung tâm và cả học viên dễ dàng tương tác qua lại, giải quyết mọi vấn đề trong quá trình dạy & học.