Links

Xác nhận đơn hàng (Auto)

CÁC BƯỚC ĐỂ XÁC NHẬN ĐƠN HÀNG

 1. 1.
  Chọn đơn hàng
 2. 2.
  Chọn vận chuyển nếu có
 3. 3.
  Chọn đã thanh toán(nếu khách hàng đã tới thanh toán)
 4. 4.
  Chọn trạng thái: Chờ xác nhận, Chờ xử lý, Vận chuyển, Đã hoàn thành, Đã huỷ
 5. 5.
  Ấn cập nhật đơn hàng để thay đổi các mục đã chỉnh sữa
 6. 6.
  Cập nhật thành công