Links

Thực hiện đồng ý sau khi CNV thực hiện Tranfer

Sau khi nhận được thông tin CNV tiến hành Tranfer app qua cho tài khoản của doanh nghiệp
Sau khi tiến hành xong, doanh nghiệp tiến hành đồng ý và tiến hành các bước sau:

Bước 1: Thực hiện truy cập vào tài khoản ( tài khoản chính của doanh nghiệp có quyền là Holder)

Khi đăng nhập thành công -> nhận được thông báo App Tranfer -> Bấm vào mục Agreement, Tax and Banking

Bước 2: Sau khi bấm vào mục Agreement, Tax and Banking -> Tìm kiếm đến app cần tìm ( có trạng thái Waiting for Receipt) -> Bấm vào mục review

Bước 3: Thực hiện kiểm tra và thêm các thông tin cần thiết

Tiến hành thêm các thông tin như sau:
  • Support URL: Đường link website
  • Privacy Policy URL: Đường link chính sách bảo mật
  • Tên và thông tin của người liên lạc khi cần thiết
  • Không tick vào mục Dispaly Trade Representative Contact Information on the Korean App Store
  • Tick vào mục Keep existing responses
  • Đọc chính sách và xác nhận đã đọc và chấp nhận điều khoản I have read and agreed to the terms presented above.
Sau khi hoàn thành -> Nhấn Accept

Bước 4: Thực hiện submit lại app

Sau khi thực hiện xong bước 3, tiến hành submit lại app
Truy cập: https://appstoreconnect.apple.com/apps -> chọn vào app đã thực hiện đồng ý Tranfer -> Chọn Submit for review

Sau khi đã thực hiện xong, trong vòng từ 1-2 ngày, APPLE sẽ thực hiện kiểm tra app, bạn có thể theo dõi trạng thái app ở mail (nếu đăng ký nhận thông báo) hoặc ở trang https://appstoreconnect.apple.com/apps