Links

Về tài Khoản Apple Developer Account

Sau khi khách hàng thực hiện tạo tài khoản Apple Developer thành công, tiến hành báo khách add mình vào tài khoản để tiến hành publish app

Tiến hành add tài khoản CNV để tiến hành tranfer app

Bước 2: Nhấn vào button (+) để thực hiện thêm tài khoản bên mình

Bước 3: Thực hiện nhập một số thông tin như sau:

 • First Name: MTECH
 • Last Name: CNV
 • Roles: Admin
 • Developer Resources: Tick vào phần Access to Certificates, Identifilies & Profiles

Bước 4: Tiến hành xác nhận thông tin -> Nhấn Invite

Bước 5: Cung cấp các thông tin cần thiết để thực hiện Tranfer App

Thực hiện truy cập vào tài khoản chủ -> Edit Profile
Sau đó thực hiện các cung cấp các thông tin sau:
 • Apple ID ( phải có role là Account Holder)
 • Team ID
Ngoài ra cần có thêm những thông tin sau:
 • Họ và tên người hỗ trợ
 • SDT
 • Email
Phần API KEY:
 • Cung cấp cho a thông tin Issuer ID, KEY ID
 • Download APIKey mới tạo (nút Download nằm cuối dòng) => Gửi file vừa download này cho CNV
Sau khi khách đã tiến hành add bên mình vào tài khoản, Sales/ CS tiến hành báo và gửi thông tin cho bên kĩ thuật để tiến hành xác nhận và publish app
Cập nhật vào file này: File cập nhật (sheet:Khác)

Thực hiện đồng ý sau khi CNV thực hiện Tranfer