Links

Hướng dẫn đăng ký số DUNS

Số D.U.N.S là dãy 9 chữ số độc nhất để nhận dạng thực thể kinh doanh tại 1 địa điểm cụ thể. Số DUNS được chỉ định và duy trì bới Dun & Bradstreet (D&B), nó được sử dụng rộng rãi như là một tiêu chuẩn
  1. 1.
    Sau khi bấm Check Now bạn sẽ thấy màn hình đăng ký thông tin, hãy lấy Giấy phép kinh doanh ra và điền đúng các thông tin (sử dụng tên công ty là Tiếng Anh) để đăng ký
2. Sau khi điền thông tin, sẽ có 2 trường hợp

a) Nếu DUNS chưa có thì Apple sẽ cho phép tạo mã DUNS mới

Điền đẩy đủ thông tin theo yêu cầu
Bấm submit để gửi yêu cầu cung cấp mã DUNS

b) Đã có mã DUNS ở hệ thống Apple

Apple sẽ hiển thị danh sách các công ty có tên tương tự đã được kích hoạt tự động mã DUNS trên Apple, bạn chọn công ty của mình và bấm Continue
Thông báo của Apple về việc yêu cầu cung cấp mã DUNS của bạn
Mã DUNS sẽ được gởi về mail của bạn, hãy kiểm tra để lấy mã DUNS

Sau khi có mã DUNS thì có thể tiếp tục Đăng ký tham gia Apple Developer Program