Links

Đăng ký tham gia Apple Developer Program (sau khi có mã DUNS)

  1. 1.
    Quay lại màn hình đăng ký ở bước Đăng ký tham gia Apple Developer Program, bấm Continue
Nhập thông tin mã DUNS vừa nhận được
2. Sau đó hãy điền đầy đủ thông tin và đợi mail trả lời của Apple
3. Kích hoạt tài khoản và hoàn tất đăng ký
Sau khi hoàn tất các bước trên, trong vòng 1-2 ngày tiếp theo, Apple sẽ gửi cho bạn một mail xác nhận đã nhận được thông tin đã đăng ký. Sau đó Apple sẽ yêu cầu bạn cung cấp số điện thoại hoặc liên lạc qua mail để trao đổi và xác nhận thông tin.
Sau khi thực hiện cuộc gọi/ trao đổi bằng email, tài khoản của bạn sẽ được kích hoạt.