Links

Chi phí dịch vụ hỗ trợ đăng ký Apple Developer Account của một số doanh nghiệp

1. CÔNG TY CNV HOLDINGS

Trang web: https://cnvloyalty.com
Hỗ trợ đăng ký Apple Developer Account
Bảng giá:
STT
Gói dịch vụ
Chi phí
1
Đăng ký và bàn giao số DUNS, tài khoản Apple Developer
5.000.000đ
2
Ngành nghề Retail, FNB hoặc các ngành không vi phạm chính sách Apple (1) + (2)
3
Spa, thực phẩm chức năng, y tế ... hoặc các ngành có vi phạm chính sách Apple (1) + (3)
thêm phí 2.000.000
Chi phí trên chưa bao gồm VAT và phí phải thanh toán bằng Credit Card cho Apple là 99$
Số DUNS đăng ký sẽ được sử dụng vô thời hạn

2. CÔNG TY STAAPI

Trang web: http://staapi.com/vn/
Hỗ trợ đăng ký Apple Developer Account
Bảng giá:
Nội dung
Thời hạn
Chi phí
Đăng ký và bàn giao số DUNS
2.500.000đ
Đăng ký, hoàn tất và bàn giao Account
12 tháng
6.500.000đ
Tổng tiền
9.000.000đ
Thuế GTGT (10%)
900.000đ
Tổng cộng tiền sau thuế
9.900.000đ
Chi phí trên chưa bao gồm phí phải thanh toán bằng Credit Card cho Apple là 99$
Số DUNS đăng ký sẽ được sử dụng vô thời hạn