Links

Hướng dẫn add bill gia hạn google map

Hiện nay, công ty đang sử dụng tài khoản google map free cho tất cả khách hàng. Tuy nhiên:
  • Limit một số chức năng
  • Lượng request ngày càng lớn và có thể lớn hơn số request bản free (Mình phải chịu phí)
Với bản free:
  • Giới hạn một số tính năng
  • Lượng request giới hạn
  • Cho phép sử dụng miễn phí dưới 200$
Thông tin về chi phí của Google
Trang thông tin về bảng giá của google: https://cloud.google.com/maps-platform/pricing/
Sau này dự tính sẽ chuyển quyền cho khách hàng → Khách hàng phải add bill để sử dụng được google map.
Sau đây là các bước để add bill gia hạn google map cho khách hàng
Bước 1: Truy cập https://console.cloud.google.com/
Bước 2: Đăng nhập vào tài khoản
Bước 3: Nhấn vào mục Select a project ( như hình dưới ) → lựa chọn project của bạn
Bước 4: Lựa chọn phần Billing trong phần Danh mục
Bước 5: Lựa chọn mục LINK A BILLING ACCOUNT

Trong trường hợp tạo account mới:

Thực hiện tương tự như phần trên từ bước 1 → bước 4:
Bước 5: Lựa chọn mục MANAGE BILLING ACCOUNTS
Bước 6: Nhấn vào mục Create Account
Bước 7: Nhập Name, Country và Currency → CONTINUE
Thêm các nội dung cần thiết → Kiểm tra → SUBMIT AND ENABLE BILLING.