Links

Máy chủ SMTP

Máy chủ SMTP là hệ thống có nhiệm vụ nhận hay truyền tải dữ liệu trong email của người dùng. Hệ thống chỉ nhận và gửi thư điện tử email thông qua thiết bị có kết nối mạng Internet.
📔
Với bài viết này, CNV sẽ hỗ trợ bạn cài đặt tài khoản mail của mình cho máy chủ SMTP dưới đây:
Bước 1: Tạo mật khẩu ứng dụng cho tài khoản Gmail
Để tạo mật khẩu ứng dụng cho Gmail các bạn truy cập https://myaccount.google.com/ và đăng nhập bằng tài khoản Gmail của các bạn. Tại đây trước tiên các bạn cần bật xác thực 2 bước
Nhấn để phóng thu nhỏ
Sau đó các bạn làm theo hướng dẫn để bật xác minh 2 bước. Sau khi đã bật xác mình 2 bước chúng ta tiến hành tạo mật khẩu ứng dụng
Sau khi bấm Tạo chúng ta sẽ nhận được mật khẩu ứng dụng và chúng ta cần lưu lại mật khẩu này để sử dụng
Bước 2: Cấu hình SMTP cho loyalty
Chúng ta tiến hành cấu hình SMTP
Các bạn điền như sau:
 1. 1.
  Sever SMTP – điền smtp.gmail.com.
 2. 2.
  Port – Mặc định SMTP Google là 465 cho SSL và 587 cho TSL.
 3. 3.
  From Email Address – Địa chỉ Gmail của bạn.
 4. 4.
  From Name – Tên mail (VD: CNV Loyalty)
 5. 5.
  Mail Username – Địa chỉ Gmail của bạn.
 6. 6.
  Mail Password – Mật khẩu ứng dụng Gmail bạn đã tạo ở bước 1.
 7. 7.
  Mail encryption – Mặc định là smtp là stl và ssl
*** Thông số cài đặt cho tài khoản mail Google Apps: - Incoming mail server: imap.gmail.com hoặc pop.gmail.com (tương ứng với account type phía trên). - Outgoing mail server (SMTP): smtp.gmail.com - Outgoing Server Port: 465 - Encryption: SSL *** Thông số cài đặt cho tài khoản mail server / hosting / khác: - Incoming mail server: mail.tenmien.com (thay tenmien.com bằng tên miền của bạn). - Outgoing mail server (SMTP): mail.tenmien.com (thay tenmien.com bằng tên miền của bạn). - Outgoing Server Port: 25 - Encryption: None
Lưu ý: Trong các trường hợp cài đặt theo hướng dẫn trên không thành công thì bạn nên đổi port và phương thức bảo mật lại vì một số hệ thống mail có cấu hình riêng biệt và yêu cầu chứng thực SSL hoặc TLS để bảo mật.
Sau khi cấu hình xong click vào Lưu để lưu cài đặt.