Links

Vận chuyển

Việc quản lý đơn hàng, shipper của doanh nghiệp sẽ được quản lý tại đây. Để hoàn thành Vận chuyển, hãy thực hiện theo các bước dưới đây.

Bước 1: Nhập tiêu đề phương thức vận chuyển

Đầu tiên, ở mục Tiêu đề, hãy nhập tiêu đề phương phương thức vận chuyển.

Bước 2: Nhập địa chỉ kho

Tiếp theo, tại mục Địa chỉ kho hãy Nhập địa chỉ kho của bạn.

Bước 3: Nhập giá trị đơn hàng tối thiểu được miễn phí giao hàng

Nhập giá trị đơn hàng tối thiểu được miễn giao tại mục cùng tên.

Bước 4: Nhập số km đầu

Ở mục Số km đầu hãy Nhập số km đầu.

Bước 5: Nhập phí giao hàng km đầu

Ở mục Phí giao hàng km đầu hãy nhập cước phí tương ứng.

Bước 6: Nhập phí giao hàng những km tiếp theo

Ở mục Phí giao hàng những km tiếp theo hãy nhập cước phí tương ứng.

Bước 7: Nhập km tối đa miễn phí giao hàng

Tiếp theo, Nhập km tối đa miễn phí giao hàng.

Bước 8: Lưu

Cuối cùng, bấm Lưu để hoàn tất cài đặt.