Links

Phương thức thanh toán

Có nhiều sự lựa chọn về phương thức thanh toán cho khách hàng. Muốn vậy, doanh nghiệp cần đặt tại hệ thống.
  • Có nhiều sự lựa chọn về phương thức thanh toán.
  • Cấu hình phương thức thanh toán để hiển thị lên app cần phải làm theo các bước dưới đây.

Bước 1: Nhập tiêu đề thanh toán COD

Tại mục Thanh toán khi nhận hàng, nhập Tiêu đềThanh toán khi nhận hàng.

Bước 2: Nhập nội dung thanh toán COD

Tiếp theo, ở phần Nội dung hãy Nhập nội dung cho thanh toán COD.

Bước 3: Chọn icon COD

Tiếp ục Chọn icon COD cho thanh toán COD.

Bước 4: Nhập tiêu đề chuyển khoản ngân hàng

Tại mục Chuyển khoản ngân hàng, nhập Tiêu đềChuyển khoản ngân hàng.

Bước 5: Nhập nội dung chuyển khoản ngân hàng

Tiếp theo, ở phần Nội dung hãy Nhập nội dung cho Chuyển khoản ngân hàng.

Bước 6: Nhập tên ngân hàng

Nhập tên ngân hàng ở mục Tên ngân hàng.

Bước 7: Nhập chi nhánh

Thêm một thao tác nữa đó chính là Nhập chi nhánh cho ngân hàng ở mục Chi nhánh.

Bước 8: Nhập số tài khoản

Một bước quan trọng khác đó chính là Nhập số tài khoản ở mục Số tài khoản.

Bước 9: Nhập chủ tài khoản

Và cũng đừng quên Nhập tên chủ tài khoản ở mục Chủ tài khoản nhé!

Bước 10: Lưu

Cuối cùng, Lưu lại các thao tác vừa cài đặt.