Cấu hình chung

Doanh nghiệp cài đặt một số thông tin liên quan đến Phương thức thanh toán, Cửa hàng, Vận chuyển,...tại đây.